Nikotinamid jako chemoprevence kožních nádorů

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Nemelanomové kožní nádory, především bazocelulární a skvamocelulární karcinom, etiologicky úzce souvisí s vystavením ultrafialovému záření. Nikotinamid (vitamin B3) je již po několik let zmiňován jako látka schopná zabraňovat buněčnému poškození vyvolanému UV zářením, a tím přispívat např. ke snížení výskytu aktinické keratózy. Aktuálně byla jeho účinnost hodnocena ve studii III. fáze, v níž bylo 386 osob s anamnézou uvedeného typu tumoru v posledních pěti letech randomizováno k užívání nikotinamidu v dávce 500 mg 2x denně nebo k užívání placeba po dobu 12 měsíců. Výskyt nových nemelanomových nádorů kůže byl v ramenu aktivní léčby skutečně nižší, a to o 23 % (p = 0,02). Příznivý vliv nikotinamidu byl přitom zřejmý ve vztahu jak k novým bazocelulárním karcinomům (–20 %; p = n. s.), tak i ke skvamocelulárním karcinomům (–30 %; p = 0,05). Počet nemocných, u nichž se objevila aktinická keratóza, byl o 11 % nižší ve 3. měsíci (p = 0,01), o 14 % v 6. měsíci (p < 0,001), o 20 % v 9. měsíci (p < 0,001) a o 13 % ve 12. měsíci (p = 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky