Riociguat v léčbě plicní arteriální hypertenze při vrozené srdeční vadě

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

PATENT-1 byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie III. fáze, v níž byla sledována účinnost riociguatu, stimulátoru solubilní guanylátcyklázy, u nemocných s plicní arteriální hypertenzí. Studie PATENT-2 pak byla jejím pokračováním s otevřeným uspořádáním. Riociguat podávaný v maximální dávce 2,5 mg nebo 1,5 mg 3x denně po dobu 12 týdnů výrazně zlepšoval výsledky v šestiminutovém testu chůze u osob s vrozenou srdeční vadou o 39 ± 60 m vs. 0 ± 42 m u placeba. Současně zlepšoval rezistenci plicnice, honotu NT-proBNP a funkční stav nemocných hodnocený dle WHO. Extenze původní studie, PATENT-2, prokázala přetrvávající přínos riociguatu po dobu dvou let ve smyslu popsané účinnosti, a to za příznivého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky