Dabigatran v porovnání s warfarinem u hypertoniků s fibrilací síní

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Přímo působící inhibitor trombinu dabigatran si již vydobyl své postavení mezi perorálně dostupnými antikoagulancii. Průkaz jeho terapeutické účinnosti se opírá o řadu klinických studií, přičemž za hlavní lze bezpochyby označit práce probíhající pod hlavičkou RE-LY. Dabigatran v dávce 110 mg nebo 150 mg 2x denně zde byl non-inferiorní nebo superiorní oproti warfarinu ve snižování rizika cévní mozkové příhody u osob s fibrilací síní, a to při nižším (110 mg) nebo srovnatelném (150 mg) riziku velkého krvácení. V rámci celého souboru nemocných mělo 14 283 (78,9 %) osob hypertenzi. Mezi hypertoniky bylo více diabetiků a více žen. Účinnost a bezpečnost obou dávek dabigatranu oproti warfarinu byly u hypertoniků srovnatelné jako u osob s normálním tlakem krve. U hypertoniků obecně však byl pozorován vyšší výskyt závažného krvácení (3,39 % vs. 2,76 %; p = 0,007). Výskyt intrakraniálního krvácení se zásadně nelišil (0,47 % vs. 0,31 %; p = 0,12). Autoři studie tedy konstatují přínos dabigatranu bez ohledu na vstupní hodnotu krevního tlaku nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky