Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a diabetes mellitus – subanalýza studie ROCKET-AF

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Počty pacientů s fibrilací síní (AF) a diabetes mellitus (DM) se stále zvyšují. Tato onemocnění se často vyskytují společně; u nemocných s AF je diabetes mellitus zároveň i nezávislým rizikový faktorem pro vznik cévní mozkové příhody (CMP). Za účelem zhodnocení účinnosti a bezpečnosti rivaroxabanu oproti warfarinu u podskupiny pacientů s nevalvulární AF a DM byla provedena analýza studie ROCKET-AF (Rivaroxaban Once-daily, oral, direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation). Diabetes mellitus mělo 5 695 nemocných (40 %); v porovnání s pacienty bez diabetu byli tito nemocní mladší, byli více obézní, měli častěji perzistentní fibrilaci síní, a naopak méně často anamnézu CMP. Relativní účinnost rivaroxabanu a warfarinu v prevenci CMP a systémového embolismu byla podobná u pacientů s DM (1,74 vs. 2,14/100 pacientoroků, HR: 0,82) i bez DM (2,12 vs. 2,32/100 pacientoroků, HR: 0,92). Bezpečnost rivaroxabanu v porovnání s warfarinem, co se týká výskytu závažného krvácení (HR u pacientů s DM: 1,00; HR u nemocných bez DM: 1,12), závažného nebo nezávažného klinicky významného krvácení (HR: 0,98, resp. HR: 1,09) či intracerebrálního krvácení (HR: 0,62, resp. HR: 0,72; p pro interakci = 0,67), byla nezávislá na přítomnosti DM. Exploratorní analýza prokázala, že přítomnost diabetu zvyšuje dvouleté riziko CMP (1,3násobně), infarktu myokardu (1,9násobně) i mortalitu z cévních příčin (1,5násobně). Výsledky této analýzy tedy podporují použití rivaroxabanu jako alternativy k warfarinu i u pacientů s DM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky