Kotrimoxazol v léčbě nekomplikovaných kožních abscesů

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Fixní kombinace trimethoprimu se sulfamethoxazolem, zajišťující duální blokádu kyseliny listové, známá též jako kotrimoxazol, je bohatě využívána především v léčbě infekcí močových cest nebo u respiračních infekcí. Své uplatnění však zřejmě nalezne též u nemocných s kožními abscesy vyvolanými methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA). Svědčí o tom velmi dobré výsledky nedávno publikované randomizované klinické studie, v níž byl kotrimoxazol podáván v dávkách 320 mg a 1 600 mg 2x denně po dobu jednoho týdne. Medián věku léčených osob byl 35 let a 45,3 % nemocných mělo pozitivní nález na přítomnost MRSA. Podle ITT analýzy bylo klinického vyhojení abscesu dosaženo u 507 ze 630 (80,5 %) nemocných v aktivně léčené skupině oproti 454 ze 617 (73,6 %) osob užívajících placebo (p = 0,005). Léčba kotrimoxazolem byla účinnější také při hodnocení sekundárních parametrů, zahrnujících potřebu následné chirurgické drenáže, výskyt abscesu na novém místě či výskyt abscesu u ostatních rodinných příslušníků. Z hlediska bezpečnosti byl v aktivně léčené skupině zaznamenán pouze lehce vyšší výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky