Karfilzomib, selektivní inhibitor proteasomu – nová možnost léčby mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubriky: Fokus: hematologie/hematoonkologie, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: karfilzomib, inhibitor proteasomu, mnohočetný myelom, léčba

Souhrn

Zavedení „nových léků" do léčby mnohočetného myelomu (MM) výrazně zlepšilo prognózu nemocných, zejména těch, kteří nemohou absolvovat vysokodávkovou chemoterapii. Jedním z představitelů nové generace těchto léků je karfilzomib. Jedná se o selektivní inhibitor proteasomu, jehož použití je indikováno u nemocných s relapsem nebo refrakterní formou onemocnění. V tomto případě jde jednoznačně o jeden z nejúčinnějších léků, který byl dosud u nemocných s MM testován. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s profilem tohoto léku, a to jak s jeho farmakologickými vlastnostmi, tak i s dosavadními zkušenostmi získanými při jeho použití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky