Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. František Folber, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukemie, dospělí, ponatinib

Souhrn

Akutní lymfoblastická leukemie dospělých (ALL) je agresivní lymfoproliferativní onemocnění, které je v dospělém věku poměrně vzácné. Filadelfský (Ph) chromosom bývá nalézán přibližně u čtvrtiny nemocných. Transkript vzniklého fúzního genu BCR-ABL lze úspěšně zablokovat pomocí tyrosinkinázových inhibitorů (TKI). V případě relapsu, rezistence, nesnášenlivosti léčby nebo vzniku mutace BCR-ABL je nutné použít jiný TKI.

Ponatinib je nový syntetický perorální TKI třetí generace cíleně vytvořený k inhibici všech klinicky významných mutací genu BCR-ABL, včetně T315I. Vstřebávání, metabolismus ani vylučování nejsou zásadně ovlivněny žádnými faktory. Ve standardní dávce 45 mg 1x denně bylo v klinických studiích dosaženo léčebné odpovědi u významného počtu výrazně předléčených pacientů s Ph+ ALL rezistentních vůči předchozí léčbě nebo ji nesnášejících a u naprosté většiny nemocných s nově diagnostikovanou Ph+ ALL. Mezi zásadní nežádoucí účinky patří trombocytopenie, vyrážka, elevace lipázy, pankreatitida a cévní okluze.

Ponatinib je indikován u pacientů s Ph+ ALL při rezistenci vůči dasatinibu nebo jeho nesnášenlivosti, pokud pro ně není vhodná léčba imatinibem, a u nemocných s průkazem mutace T315I.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky