ruxolitinib

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Libor Červinek
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno
Klíčová slova: ruxolitinib, primární myelofibróza, polycythaemia vera

Souhrn

Ruxolitinib je perorální selektivní inhibitor kináz JAK1 a JAK2. V současnosti je schválen k léčbě primární myelofibrózy a pravé polycytemie. Ruxolitinib je indikován k léčbě dospělých pacientů se splenomegalií nebo s příznaky přidruženými k primární myelofibróze (chronické idiopatické myelofibróze), postpolycytemické myelofibróze nebo myelofibróze po esenciální trombocytemii. Je také indikován u dospělých pacientů s pravou polycytemií, kteří jsou rezistentní vůči hydroxyurei nebo ji nesnášejí. Doporučená počáteční dávka ruxolitinibu při myelofibróze je 15 mg 2x denně u pacientů s počtem trombocytů 100 x 109/l až 200 x 109/l a 20 mg 2x denně u pacientů s počtem trombocytů nad 200 x 109/l. Doporučená počáteční dávka při pravé polycytemii je 10 mg podávaných perorálně 2x denně. U pacientů se sníženým počtem krevních destiček či neutrofilů je nutné dávkování léku upravit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky