Pixantron – nová možnost v terapii pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: pixantron, non-hodgkinský lymfom, antracykliny, kardiotoxicita

Souhrn

Základem léčby pacientů s agresivními non-hodgkinskými lymfomy (NHL) je kombinace rituximabu a režimy s antracykliny. Použití antracyklinů je však spojeno s rizikem kardiotoxicity, zvláště při jejich opakovaném použití. Pixantron je nové cytostatikum antracyklinového typu syntetizované s cílem zachovat protinádorovou účinnost a snížit kardiotoxicitu spojenou s podáváním této skupiny léků. Účinnost pixantronu byla prokázána ve studiích I., II. a III. fáze, a to s příznivým bezpečnostním profilem. V současné době je lék schválen a indikován v monoterapii u dospělých pacientů s opakovaně relabujícím nebo refrakterním agresivním NHL z B-buněk. Další klinické studie, které zkoumají účinnost a bezpečnost pixantronu v terapii NHL, v současné době probíhají.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky