Aktuální problematika terapie imunitní trombocytopenie dospělých

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Eva Konířová
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK aVFN, Praha
Klíčová slova: ITP, imunitní trombocytopenie, splenektomie, agonisté trombopoetinového receptoru

Souhrn

Imunitní trombocytopenie (ITP) je autoimunitní onemocnění charakteristické poklesem počtu trombocytů se zvýšeným rizikem krvácení či přítomností krvácení, v závislosti na stupni trombocytopenie. V posledních letech došlo ke změně náhledu na patofyziologii ITP a s tím související změně terminologie a klasifikace a zavedení nových terapeutických možností. Cílem tohoto článku je shrnout současný pohled na terapii ITP dospělých.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky