Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Rituximab je monoklonální protilátka proti antigenu CD20 (anti-CD20), která zlepšuje vyhlídky u pacientů s CD20-pozitivními lymfoproliferacemi. I přes nízkou expresi CD20 u buněk chronické lymfocytární leukemie (CLL) vede léčba rituximabem v kombinaci s chemoterapií k prodloužení celkového přežívání (OS). Bohužel, část pacientů na rituximab neodpovídá nebo zaznamená relaps onemocnění. Obinutuzumab je první anti-CD20 II. typu mající potenciál účinnosti u pacientů rezistentních vůči rituximabu. Tato studie přináší přehled dostupných údajů týkajících se léčby obinutuzumabem.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šimkovič

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky