Farmakokinetika a bezpečnost subkutánně podávaného rituximabu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Rituximab je monoklonální protilátka proti T-lymfocytárnímu receptoru CD20, která v kombinaci s fludarabinem a cyklofosfamidem (FC) prodlužuje přežívání bez progrese (PFS) a celkové přežívání (OS) pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL). Intravenózní (i. v.) aplikace rituximabu je však břemenem pro pacienty i zdravotní systém. Subkutánní (s. c.) podání má potenciál zjednodušit i zkrátit dobu aplikace. Vysoce koncentrovaný rituximab s nosičem rHuPH20, který byl připraven speciálně pro subkutánní podání, již v několika studiích prokázal non-inferioritu k rituximabu i. v. Tato studie přináší další data pacientů s CLL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky