Ponatinib v 1. linii léčby chronické fáze chronické myeloidní leukemie

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Až 25–30 % pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) neodpovídá na léčbu tyrosinkinázovými inhibitory (TKI) podávanými v 1. linii (imatinibem, dasatinibem, nilotinibem). Nejčastějšími příčinami této rezistence jsou mutace kinázy ABL. Ponatinib je silný inhibitor všech typů genu BCR-ABL a signalizačních drah RET, KIT, FGFR, PDGFR a VEGFR. Jedná se o TKI třetí generace, který vykazoval vysokou účinnost v terapii pacientů s CML rezistentní vůči jiným TKI nebo s mutací Thr315Ile. Tato studie přináší poznatky o jeho užití u dosud neléčených pacientů s CML.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky