Pacient s metastazující nediferencovanou formou papilárního karcinomu štítné žlázy

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha

Souhrn

Prezentujeme zde případ pacienta mladšího věku s generalizovaným primárně nediferencovaným papilárním karcinomem štítné žlázy, u něhož bylo terapií sorafenibem dosaženo stabilizace onemocnění po dobu 7 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky