Nivolumab, inhibitor PD-1 – nová cesta v léčbě metastatického renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: karcinom ledviny, imunoterapie, PD-1, nivolumab

Souhrn

Protinádorová imunoterapie založená na blokaci kontrolních bodů imunitní reakce obnovuje aktivitu vlastního imunitního systému a dokáže vyvolat objektivní odpověď a stabilizovat onemocnění. Nivolumab inhibuje receptor PD-1 (programmed death- 1) cytotoxických T-lymfocytů. V klinické studii III. fáze CheckMate 025 signifikantně prodloužil celkové přežití předléčených pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) v porovnání s everolimem. U části pacientů dlouhodobě přetrvává účinek léčby také po vysazení nivolumabu. Nivolumab oproti everolimu vyvolával menší počet nežádoucích příhod a stává se novým standardem 2. linie léčby pacientů s mRCC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky