Pembrolizumab v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubriky: Nové trendy ve farmakoterapii, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: metastazující melanom, pembrolizumab

Souhrn

Inhibice kontrolních bodů imunity se stává významnou léčebnou možností pro pacienty s pokročilým melanomem. Pembrolizumab je humanizovaná IgG4 monoklonální protilátka s vysokou afinitou k PD-1 receptoru exprimovanému na povrchu T-buněk. Klinický přínos pembrolizumabu byl prokázán ve studiích KEYNOTE 001, 002 a 006 a pro léčbu dospělých s metastazujícím melanomem byla doporučena dávka 2 mg/kg každé 3 týdny. Nejčastějšími nežádoucími účinky pembrolizumabu jsou únava, svědění kůže, vyrážka, průjmy, endokrinní toxicita, hepatotoxicita a pneumonitida. Pembrolizumab významně prodlužuje přežití do progrese i celkové přežití pacientů s metastazujícím melanomem a představuje pro tyto nemocné novou významnou léčebnou možnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky