Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Spektrum možností léčby pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC) se v posledních deseti letech rozšířilo o sedm přípravků ze skupiny cílených léčiv – tyrosinkinázové inhibitory receptoru pro VEGFR (sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib), inhibitory mTOR (everolimus, temsirolimus) a monoklonální protilátku proti VEGF (bevacizumab).

U většiny pacientů však během léčby 1. linie dojde časem k progresi onemocnění a je třeba podat terapii 2. linie. Současné strategie léčby se proto soustředí na hledání vhodné sekvenční terapie. Everolimus byl prvním cíleným lékem schváleným k sekvenčnímu použití a jeho účinnost ve studii RECORD-1 byla prokázána bez ohledu na předchozí léčbu použitou v 1. linii (sunitinib, sorafenib, bevacizumab, cytokiny). Velmi málo studií se pokusilo zhodnotit, jaké jsou výsledky terapie everolimem, je-li podán po selhání pazopanibu či jiných léků využívaných v léčbě 1. linie.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky