Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Axitinib je perorální tyrosinkinázový inhibitor (TKI) vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a destičkového růstového faktoru-α (PDGF-α). V preklinických studiích snižoval nádorovou angiogenezi, což vedlo k poklesu proliferace, přežívání a růstu nádorových buněk. Ustálené plazmatické koncentrace axitinibu je dosahováno po 15 dnech podávání, maximální tolerovaná dávka byla stanovena na 5 mg 2x denně.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky