Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.1
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.1
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: cílená terapie, renální karcinom, starší pacient

Souhrn

V současné době máme pro pacienty s diseminovaným renálním karcinomem standardně k dispozici 7 léčebných přípravků. Jsou to v 1. linii léčby sunitinib, pazopanib, temsirolimus, bevacizumab s interferonem-α a sorafenib, ve 2. a vyšší linii pak standardně užíváme everolimus, axitinib a opět v určitých případech sorafenib. Ve vyspělých zemích populace stárne, proto se setkáváme s tím, že i věk našich pacientů se zvyšuje. Starší pacienti pak mají často neonkologická onemocnění, pro která užívají řadu léků. Na druhou stranu vyšší věk pacienta by sám o sobě neměl být překážkou k podání cílené terapie. Hlavním cílem tohoto článku je podat přehled dostupných dat o cílené léčbě starších pacientů s diseminovaným renálním karcinomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky