Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Klíčová slova: kolorektální karcinom, paliativní chemoterapie, cílená léčba, 2. linie léčby, blokátory angiogeneze, inhibitory EGFR

Souhrn

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější malignity v České republice i v celosvětovém měřítku. Paliativní léčba inoperabilního onemocnění prošla v posledních desetiletích významným vývojem. Nově jsou k dispozici kromě chemoterapie i léčiva cílená na nádorové struktury, zejména antiangiogenní látky a inhibitory EGFR. S jejich pomocí část nemocných dosáhne tzv. konverze z inoperabilního nálezu na operabilní, celkově došlo ke zlepšení mediánu přežití u pacientů s metastatickým onemocněním až ke 30 měsícům, už nejsou výjimkou ani pacienti přežívající s metastatickým onemocněním 5 a více let. 1. i 2. linie léčby nabízí mnoho možností, rozhodnutí je založeno na předléčenosti pacienta, jeho celkovém stavu a schopnosti či neschopnosti intenzivní léčby, komorbiditách, stavu a aktivitě nádorového onemocnění, profilu nežádoucích účinků jednotlivých léků, terapeutickém cíli a přání pacienta, v neposlední řadě také na možnostech úhrady – zejména podmínkách úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Článek nabízí přehled možností systémové léčby ve 2. linii, klíčové klinické studie a některé praktické aspekty podstatné v klinické praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky