Dabrafenib a trametinib v léčbě metastatického melanomu s mutovaným genem BRAF V600E/K

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: metastatický melanom, dabrafenib, trametinib, duální blokáda

Souhrn

Metastazující melanom je onemocnění, které v minulém století představovalo neřešitelný problém, protože chemoterapie byla neúčinná a jen malé procento pacientů mělo prospěch z léčby vysokodávkovaným interleukinem-2. Průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt této mutace, byla zahájena současná úspěšná léčba melanomu. Dabrafenib je jedním z prvních inhibitorů mutované tyrosinkinázy BRAF V600E/K. Rychlý rozvoj rezistence vůči léčbě tyrosinkinázovými inhibitory byl oddálen použitím inhibitoru MEK1/2 trametinibu. Právě odhalení synergického účinku těchto látek v duální blokádě bylo prokázáno ve studii COMBI-v a COMBI-d a bylo potvrzeno nejen prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění a celkového přežití, ale také zlepšení kvality života nemocných v porovnání s monoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky