Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu v podmínkách České republiky

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: HER2, metastatický karcinom prsu, doporučení léčby

Zavedení trastuzumabu do léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu výrazně zlepšilo prognózu této skupiny pacientek a prodloužilo jejich celkové přežití. Nejlepší výsledky v 1. linii léčby prokázala kombinace pertuzumab, trastuzumab a docetaxel ve studii CLEOPATRA. Po selhání 1. linie anti-HER2 léčby by měly být pacientky léčeny 2. linií anti-HER2 léčby. Nejúčinnější léčbou s nejlepší snášenlivostí je na základě výsledků studie EMILIE léčba trastuzumab emtansinem (T-DM1). Ve 3. linii by měly být nadále pacientky léčeny anti-HER2 léčbou. V úvahu přichází kombinace lapatinibu s kapecitabinem, lapatinibu s trastuzumabem nebo trastuzumabu s chemoterapií. V doporučeních jsou zohledněny i specifické podmínky indikačních omezení úhrady těchto léků v České republice.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky