Postavení kombinace netupitantu s palonosetronem v antiemetické profylaxi

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nevolnost a zvracení indukované chemoterapií, inhibitory 5-HT3-receptorů, inhibitory NK1-receptorů, netupitant, palonosetron

Souhrn

Moderní antiemetická profylaxe přispěla k významnému snížení výskytu nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii, ale neodstranila tyto obtíže zcela. Patofyziologie těchto vedlejších účinků ukazuje na zcela odlišný mechanismus vzniku zvracení v akutní fázi a opožděné fázi po podání chemoterapie. Zatímco uvolnění serotoninu s aktivací specifických 5-HT3-receptorů je rozhodující při vzniku zvracení v době prvních 24 hodin po zahájení chemoterapie, v opožděné fázi hraje dominantní roli vazba substance P na NK1-receptory. Pro účinné zabránění vzniku zvracení po chemoterapii je nezbytná blokáda obou těchto signalizačních cest, kterou dnes umožňuje kombinace palonosetronu s netupitantem v jedné tabletě.

Palonosetron je specifickým inhibitorem 5-HT3-receptorů druhé generace, zatímco netupitant je novým specifickým inhibitorem NK1-receptorů. Vzhledem k dlouhému poločasu eliminace obou složek je možno podat jednu dávku léku pro celý cyklus chemoterapie, a zajistit tak optimální spolupráci nemocného. První dostupná fixní kombinace netupitantu s palonosetronem může přispět ke zvýšenému účinku antiemetické profylaxe u nemocných s vysokým rizikem zvracení po chemoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky