Panitumumab v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky v běžné praxi lepší než v registrační studii

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., za lékaře všech KOC, kteří spolupracují na registru CORECT1
Mgr. Lenka Mokrá2
Mgr. Zbyněk Bortlíček2
Autoři - působiště: 1 Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Institut biostatistiky a analýz, LF a PřF MU, Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, léčba 1. linie, panitumumab

Souhrn

Prognóza pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem zůstává vážná. Léčba inhibitory EGFR v 1. linii dává některým pacientům šanci na vyléčení, pokud je dosaženo resekability metastáz. Stejným režimem můžeme dosáhnout ústupu symptomů, oddálení progrese nemoci a prodloužit přežití. Podle analýzy klinického registru CORECT jsou při použití režimu FOLFOX v kombinaci s panitumumabem v 1. linii dosahovány lepší výsledky než v registrační studii III. fáze PRIME. Z léčby mají prospěch pacienti bez mutace onkogenů RAS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky