Vliv androgen-deprivační léčby na sexuální a hormonální funkce v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Je známo, že androgen-deprivační terapie (ADT) současně s radioterapií (RT) u nemocných s vysoce rizikovým karcinomem prostaty se negativně promítá do kvality života. Porovnáván byl nyní dopad takové léčby oproti samotné radioterapii v souboru 143 mužů léčených kombinací ADT + RT a 70 mužů podstoupivších pouze radioterapii. Sexuální funkce a tzv. „hormonální vitalita" byly výrazně horší u nemocných na kombinační léčbě (p < 0,0001). Nižší sexuální funkce byly přitom zaznamenány u mužů se základním vzděláním ve srovnání s muži dosáhnuvšími univerzitního vzdělání (p < 0,005). Dle očekávání též nemocní trpící depresí měli signifikantně nižší skóre „hormonální vitality" oproti mužům bez deprese (p < 0,000 1). Z uvedeného tedy vyplývá nejen nepříznivý dopad kombinační léčby na kvalitu života, ale též potřeba aktivně pátrat po známkách deprese se snahou ji účinně ovlivnit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky