Dupilumab v léčbě nosních polypů

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka vyvíjená k léčbě atopických onemocnění, jež se váže na α-podjednotku receptoru pro interleukin-4 (IL-4Rα) a interleukin-13 ( IL-13Rα1), čímž výrazně zasahuje do přirozených účinků těchto cytokinů. V randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii byla recentně sledována jeho účinnost při subkutánní aplikaci (600 mg jako počáteční dávka a 300 mg týdně jako udržovací dávka) u 60 dospělých osob s chronickou sinusitidou a nosními polypy bez dostatečné odpovědi na intranasální kortikosteroidy. Všichni nemocní současně po celou dobu 16 týdnů užívali intranasálně mometason furoát. Změna v endoskopickém skóre nosních polypů byla –0,3 u placeba a –1,6 (p < 0,001) u dupilumabu. Přínos podávání této protilátky se promítl rovněž do signifikantního zlepšení ve 22položkovém sinonasálním testu a ve zlepšení čichu hodnoceném pomocí UPSIT. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími příhodami byly nasofaryngitida (47 % vs. 33 %) a reakce v místě vpichu (40 % vs. 7 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky