Magnezium a riziko karcinomu pankreatu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Přibývají důkazy o negativní korelaci mezi příjmem hořčíku a výskytem diabetu, jenž je některými autory uváděn i jako určitý rizikový faktor pozdějšího vzniku karcinomu pankreatu. Studie prokazující vztah mezi příjmem tohoto prvku a karcinomem pankreatu však scházejí a dostupné výsledky jsou velmi nejednoznačné. O to cennější jsou výsledky pozorování kohorty 66 806 osob ve věku 50–76 let, které se zúčastnily původní studie VITAL, uskutečněné v letech 2000–2008. V rámci 6,8letého sledování byl karcinom pankreatu diagnostikován u 151 z nich. Multivariační analýzou bylo zjištěno, že hodnota HR pro osoby užívající hořčík v rozmezí 75–99 % doporučené denní dávky je 1,42 (95% CI: 0,91–2,21), zatímco u osob s nižším příjmem jde o 1,76 (95% CI: 1,04–2,96). Každý pokles denního příjmu hořčíku o 100 mg byl provázen 24% zvýšením rizika karcinomu pankreatu (HR: 1,24; 95% CI: 1,02–1,50; p = 0,03). Souvislost s věkem, pohlavím, hodnotou BMI či užíváním NSA nebyla prokázána.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky