Klarithromycin podporuje toxicitu thalidomidu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Klarithromycin je makrolidové antibiotikum bohatě využívané v léčbě respiračních infekcí, pohlavně přenosných chorob nebo například k eradikaci Helicobacter pylori. Z výsledků posledních studií je překvapivý i jeho zřejmý přínos v léčbě mnohočetného myelomu v případě, že je užíván v kombinaci s imunomodulačně působícími látkami a dexamethasonem. Jakkoliv mechanismus vysvětlující tento účinek zůstává nejasný, předpokládá se ovlivnění imunitní reakce. Nedávno byla sledována interakce klarithromycinu s thalidomidem u myelomových buněk s monocyty z periferní krve. Obě látky synergicky inhibovaly buněčnou proliferaci a současně snižovaly tvorbu TNF-α a interleukinu-6, přičemž se předpokládá inhibiční působení obou látek na aktivaci ERK1/2 a AKT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky