Estradiol v nízké dávce u pokročilého karcinomu prsu s rezistencí vůči inhibitorům aromatázy

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Estrogen podávaný ve vysoké dávce (HDE) postmenopauzálním ženám s pokročilým karcinomem prsu rezistentním vůči inhibitorům aromatázy je účinný, bohužel však poměrně toxický. Dlouhodobá estrogenní deprivace pozvolna senzitizuje buňky karcinomu k estrogenu, a je proto předpoklad, že inhibitory aromatázy třetí generace by mohly senzitizovat tyto buňky i k estrogenu v nízké dávce (LDE). Studie II. fáze s pouze jedním ramenem proto sledovala účinky denního podávání estradiol valerátu v dávce 2 mg u ER+ pokročilého karcinomu (n = 19). Klinický přínos takové léčby byl pozorován u 26 % žen, u nichž se výrazně prodloužilo přežití (medián 16,8 měsíce). Pro toxicitu byla léčba ukončena ve 21 %. Dle autorů této studie je tak podávání LDE vhodné u těch nemocných, které vykazují prolongovanou senzitivitu k podávaným inhibitorům aromatázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky