Treosulfan v léčbě pokročilého karcinomu ovarií

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Treosulfan je alkylačně působící cytostatikum určené pro perorální nebo intravenózní podání v léčbě ovariálního karcinomu. Nedávno publikovaná neintervenční studie sledovala jeho účinnost a bezpečnost v souboru 248 žen s tímto nádorem (věkový medián 70 let; většinově serózní histologie; pokročilé stadium – FIGO III 49 % a FIGO IV 22 %), přičemž treosulfan byl podáván buď i. v. (5 000 až 8 000 mg/m2 1. den a dále 21. nebo 28. den), nebo p. o. Příznivé odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 25,8 % a stabilizace onemocnění u 28,6 % žen; k progresi došlo u 45,6 žen. Medián přežití bez progrese činil 196 dní a celkového přežití 405 dní. Nejčastějším důvodem pro úpravu dávky byla hematologická toxicita (46 %). K ukončení léčby vedla nejčastěji progrese vlastního onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky