Depotní forma leuprorelinu u karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Syntetický analog přirozeně se vyskytujícího gonadorelinu (GnRH) leuprorelin se dnes běžně využívá v léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty s obvyklým dávkováním 1x za měsíc nebo 1x za 3 měsíce. Dle výsledků nedávno publikované japonské randomizované klinické studie III. fáze bude moci být nemocným nabídnuta aplikace pouze 1x za půl roku, která se ukázala jako dostatečně účinná v potlačení sérové hladiny testosteronu, tj. nebyla inferiorní oproti injekci určené pro aplikaci 1x každé tři měsíce. Bezpečnostní profil nově vyvíjené depotní lékové formy s obsahem 22,5 mg leuprorelinu se přitom nikterak zásadně nelišil od profilu formy určené k aplikaci každé tři měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky