Úspěšná léčba etanerceptem u pacientky s revmatoidní artritidou na biologické léčbě přerušené pro plánovanou graviditu

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Andrea Pavelková
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé revmatické onemocnění, které postihuje značný počet pacientek v reprodukčním věku. Má potenciálně destruktivní charakter a může být příčinou bolesti, deformit, poruchy funkce a disability, zvláště tehdy, není-li dobře zvládáno terapií. Péče o těhotné pacientky s RA znamená nastolit citlivou rovnováhu mezi kontrolou aktivity choroby a omezením potenciální toxicity pro plod a novorozence. Těhotenství pacientek s RA je vhodné plánovat, je-li dosaženo remise, či alespoň nízké aktivity choroby. U většiny pacientek v těhotenství aktivita onemocnění klesá, avšak jsou i případy, kdy je choroba aktivní po celou dobu těhotenství. Velmi často pak dochází k nárůstu aktivity nemoci po porodu. Vzhledem k toxicitě či teratogenitě některých chorobu modifikujících léků (DMARDs) se doporučuje jejich vysazení před koncepcí. Otázkou pak zůstává, nedojde-li k nárůstu aktivity revmatického onemocnění či vzniku destrukcí v období do otěhotnění či právě v těhotenství, je-li vysazena chorobu modifikující léčba. Zvláštní situace je u pacientek, u kterých byla aktivita revmatoidní artritidy dobře kontrolovaná biologickou (anti-TNF) léčbou, a tudíž plánují těhotenství.

Kazuistika popisuje případ pacientky s perakutně vzniklou revmatoidní artritidou bezprostředně po prvním porodu. Chemické DMARDs nevedly k remisi či alespoň nízké aktivitě choroby, proto byla přidána do kombinace anti-TNF léčba. Postupně bylo dosaženo nízké aktivity onemocnění na kombinační léčbě metotrexátem a etanerceptem a nízké dávce glukokortikoidů. Pacientka si v časovém odstupu přála další dítě, proto byla naplánována gravidita a podařilo se oba chorobu modifikující léky vysadit. Po porodu se klinická i laboratorní aktivita revmatického onemocnění opět výrazně zvýšila. Bylo ukončeno kojení a znovu nasazen etanercept v kombinaci s metotrexátem. Postupně bylo opět dosaženo nízké aktivity choroby, účinek léčby byl stejný jako před jejím přerušením pro těhotenství.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky