Secukinumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Revmatologie
Autoři: Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: ankylozující spondylitida, interleukin-17, secukinumab, anti-TNF, zánět

Souhrn

Ankylozující spondylitida je chronické revmatické onemocnění, jehož charakteristickým projevem je zánět s kostní novotvorbou postihující axiální skelet. Farmakologickým základem léčby ankylozující spondylitidy jsou nesteroidní antirevmatika, a při jejich nedostatečném účinku biologická léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Nové poznatky o patogenezi ankylozující spondylitidy umožnily blíže charakterizovat interleukin-17 (IL-17) jako důležitý prozánětlivý cytokin, který se stal nadějným cílem léčby imunitně podmíněných onemocnění. Secukinumab je první monoklonální protilátka proti IL-17A, která rozšiřuje možnosti léčby ankylozující spondylitidy. V tomto sdělení jsou diskutována dvě základní klinická hodnocení, označovaná jako MEASURE 1 a MEASURE 2, která prokázala účinnost a bezpečnost secukinumabu u pacientů s aktivní ankylozující spondylitidou. Schválení secukinumabu pro léčbu psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy představuje od zavedení anti-TNF léčby za posledních 10 let významný pokrok.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky