Postoj pacientů k léčbě a adherence k chronické biologické léčbě anti-TNF léky

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor: Revmatologie
Autoři: Mgr. Lada Lžičařová
Ing. Helena Doležalová
Mgr. Jitka Jirčíková
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES s.r.o., Praha
Klíčová slova: adherence, biologická léčba, anti-TNF, revmatoidní artritida, Crohnova nemoc, psoriáza

Souhrn

Chronická neinfekční onemocnění tvoří ve vyspělých zemích značnou část nákladů na zdravotní péči. Porozumění adherenci a faktorům, které ji ovlivňují, může mít významně pozitivní dopady na rozpočet zdravotního systému. Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jaké parametry mají vliv na adherenci pacientů k biologické anti-TNF léčbě ve třech diagnózách – revmatoidní artritida, Crohnova nemoc a psoriáza. Byla prokázána souvislost mezi postoji pacientů k léčbě a jejich jistotou, že své léky užívají správně. S klesající jistotou v užívání léků rostou obavy z nežádoucích účinků, a naproti tomu s rostoucí jistotou narůstá i pocit potřeby užívání léčiv. Pacienti, kteří jsou si více jistí tím, jak mají svá léčiva správně užívat, jsou více adherentní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky