Paliperidon v léčbě schizoafektivní poruchy

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: antipsychotikum, paliperidon, paliperidon palmitát, schizoafektivní porucha

Souhrn

Schizoafektivní porucha je kontroverzní diagnóza. Psychiatři všeobecně uznávají, že mnozí pacienti s psychotickými příznaky hladce nezapadají do kraepelinovské diagnostické dichotomie, nenaplňují zcela kritéria pro schizofrenii ani pro bipolární poruchu, ale vykazují různé příznaky poruchy nálady a psychotické symptomy. V roce 1933 Kasanin navrhl termín „schizoafektivní psychóza", kterým tyto jedince označil, s tím, že ve srovnání se schizofrenií mají příznivější prognózu. Jedná se zpravidla o epizodicky probíhající poruchu‚ při které se vyskytují jak afektivní‚ tak schizofrenní příznaky současně po většinu období. Jednotlivé epizody neopravňují ani k diagnóze schizofrenie, ani k diagnóze depresivní či manické poruchy. Vedle bludů, které se svým obsahem neshodují s náladou a mívají podivný, bizarní obsah, a vedle paranoidních bludů je typicky přítomna chorobně zvýšená nebo snížená nálada.

Tato neurčitost v diagnostických kritériích je hlavní příčinou potíží případných longitudinálních studií, které by mohly přinést přesný popis průběhu poruchy. Jedná se sice o epizodickou poruchu‚ při níž jsou po většinu času zřejmé jak afektivní‚ tak schizofrenní symptomy, nicméně obvykle není možné stanovit přesná časová kritéria a určit „většinu období". Jiným problémem je ověřit, zda porucha nálady, která byla přítomna v době, kdy pacient netrpěl ani bludy, ani halucinacemi, nebyla důsledkem přerušení léčby nebo důsledkem zneužívání psychoaktivní látky. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že porucha má symptomy schizofrenní a afektivní, je možné hloubku nemoci hodnotit pomocí škál, které byly původně určeny pro schizofrenii (PANSS – Positive And Negative Symptoms Scale), depresivní poruchu (HAMD – Hamilton Major Depression rating scale; MADRS – Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) a mánii (YMRS – Young Mania Rating Scale). Diagnóza se stanovuje na základě splnění diagnostických kritérií. Léčba schizoafektivní poruchy zpravidla vychází z doporučení pro léčbu schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. V praxi to znamená kombinaci antipsychotik se stabilizátory nálady, přičemž hlavní je léčba antipsychotikem. Podávání jiných skupin psychofarmak, zejména antidepresiv, v kombinaci s antipsychotikem je běžné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky