Biologická léčba systémového lupus erythematodes – terapie ovlivňující B-lymfocyty

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.1
MUDr. Jan Vachek2
Autoři - působiště: 1 Revmatologický ústav, Praha, a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
2 Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: systémový lupus erythematodes, belimumab, rituximab, biologická léčba

Souhrn

Systémový lupus erythematodes (SLE) je chronické autoimunitní
onemocnění spojené s výraznými imunologickými
abnormalitami, ke kterým patří mimo jiné i přežívání
autoreaktivních klonů B-lymfocytů. Ty se staly cílovými
strukturami pro biologické léky, které jsou již etablované
v klinické praxi. Belimumab je prvním biologikem schváleným
v indikaci SLE u nemocných bez přítomnosti aktivního
postižení ledvin či s neuropsychiatrickými manifestacemi.
Tato práce si klade za cíl podat stručnou charakteristiku
biologických léčiv ovlivňujících B-lymfocyty a jejich úlohu
v terapii SLE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky