Biologická léčba v dětské revmatologii

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Autoři - působiště: Centrum dětské revmatologie VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: biologická léčba, dětská revmatologie, juvenilní artritida, blokátory TNF-α, blokátory IL-1, blokátory IL-6, farmakovigilance

Souhrn

Biologická léčba má i v dětské revmatologii své nezastupitelné místo. Hlavní skupinou chorob, pro které je u nás dostupná od roku 2003, jsou různé podtypy juvenilní idiopatické artritidy (JIA). V této indikaci jsou dnes k dispozici blokátory tumor nekrotizujícího faktoru-α (etanercept, adalimumab) a blokátor interleukinu-6 (tocilizumab), evropskou registraci má i canakinumab a abatacept. V posledních letech se schválené indikace rozšířily i na některá z tzv. autoinflamatorních onemocnění, jmenovitě na skupinu kryopyrinopatií, kde se uplatňuje zejména blokáda interleukinu- 1. Ve zvláštním režimu („off-label") jsou však biologika v indikovaných případech i u dětí používána při širokém spektru systémových zánětlivých chorob, zejména vaskulitid, systémového lupus erythematodes i juvenilní dermatomyozitidy. Součástí léčby je systematické monitorování jejího účinku za použití mezinárodně standardizovaných parametrů a sběr údajů o nežádoucích účincích ve formě farmakovigilančních registrů. I když se u dětí zejména v případě JIA daří častěji než u dospělých dosáhnout klinické remise, problémem zůstávají časté relapsy při pokusech o ukončení léčby a poměrně vysoký počet pacientů zejména s polyartikulárními formami JIA, kteří si nesou svou nemoc do dospělosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky