Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Golimumab (GOL) je humánní monoklonální protilátka proti TNF-α. V kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě středně až velmi aktivní revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii konvenčními chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARDs) a dále k léčbě velmi aktivní a progresivní RA u dospělých pacientů, kteří dosud nebyli léčeni MTX. Registrován je rovněž k terapii pacientů s psoriatickou artritidou, axiální spondyloartritidou či ulcerózní kolitidou.

Ve studii GO-FORWARD, ve které byla vyhodnocována účinnost a bezpečnost GOL u pacientů s aktivní RA, u nichž selhala léčba MTX, byla ve 24. týdnu prokázána signifikantně vyšší účinnost GOL (+ MTX) v porovnání s placebem (+ MTX). Zmírnění projevů RA bylo setrvalé – ve 104. týdnu dosáhlo remise onemocnění dle DAS28-CRP téměř 50 % pacientů léčených kombinací GOL a MTX; u těchto pacientů bylo v průběhu 52 týdnů léčby dokumentováno rovněž statisticky významné zlepšení kvality života. Radiografická progrese byla ve všech léčebných ramenech po dobu dvou let pouze minimální.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky