Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Snížení koncentrace LDL-cholesterolu je spojeno se snížením rizika kardiovaskulárních (KV) příhod. Část pacientů však ani při maximalizaci dostupných terapeutických možností nedosáhne cílových hodnot, nebo není schopna v léčbě pokračovat pro nežádoucí účinky (NÚ). Alirocumab je monoklonální protilátka proti proproteinu konvertázy subtilisinu/kexinu-9 (PCSK9), která ukázala potenciál snižovat LDL-cholesterol. Tato studie přináší komparativní data o jeho účinnosti v porovnání s konvenčními hypolipidemickými režimy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky