Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Deprese představuje velkou zdravotní i společenskou zátěž – odhaduje se, že postihuje 350 milionů lidí v celém světě. Z hlediska roků života ztracených kvůli zneschopnění je deprese ve světě hlavní příčinou zneschopnění.

Cílem léčby velké depresivní poruchy je ústup příznaků a obnovení funkčnosti; léčba zahrnuje řadu postupů – farmakoterapii, psychoterapii a elektrokonvulzivní terapii, podle závažnosti nemoci. U středně závažné až závažné velké depresivní poruchy je obvykle 1. linií léčby monoterapie antidepresivy.

Léčba velké depresivní poruchy je ztížena skutečnostmi, že u mnoha pacientů se neprojevuje odpověď na léčbu antidepresivy nebo je odpověď jen částečná, objevují se nepřijatelné nežádoucí účinky nebo dochází v průběhu léčby k relapsům.

Dodržování předepsané léčby je u pacientů s poruchami nálady často nepříliš dobré, ukazuje se však, že dodržování léčby, a v některých případech účinnost, lze zlepšit podáváním dlouhodobě působících léků. Trazodon patří do třídy antagonistů serotoninu a inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu; je dobře snášen, s porovnatelnou účinností jako u ostatních antidepresiv druhé generace. Existuje v různých formách – v tabletách s okamžitým uvolňováním (IR – immediate-release) a s prodlouženým uvolňováním (ER – extended- -release, Contramid). U formy IR dochází ke kolísání koncentrací v krvi, což vede k tomu, že koncentrace léku jsou v určitých fázích mnohem vyšší než požadované, s projevy nežádoucích účinků (sedace), a jindy se pohybují pod minimem potřebným pro antidepresivní účinnost.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky