Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Výskyt úzkostných příznaků u pacientů s velkou depresí je velmi častý – například v projektu STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) byla deprese s úzkostí zaznamenána až u 49 % pacientů v péči praktického lékaře a 42 % nemocných v psychiatrické péči. Přítomnost úzkosti u pacientů s depresí přitom vede k těžším příznakům základního onemocnění, jeho delšímu trvání, výraznějšímu funkčnímu postižení a zvýšenému riziku sebevraždy.

Účinnost v terapii deprese a úzkostných poruch byla prokázána u mnoha běžných antidepresiv ze skupiny SSRI i SNRI, včetně fluoxetinu, escitalopramu, setralinu či venlafaxinu. Naproti tomu přítomnost výraznějších úzkostných příznaků u nemocných s depresí je spojena se sníženou odpovědí na léčbu antidepresivy a se zvýšeným rizikem relapsu.

Agomelatin je poměrně nové antidepresivum, které působí jako agonista melatoninových receptorů MT1 a MT2 a také jako antagonista receptorů 5-HT2C. V rámci preklinického testování prokázal právě tento kombinovaný mechanismus účinku velký význam u širokého spektra depresí, přičemž díky antagonistickému působení na receptory 5-HT2C vykazuje agomelatin také anxiolytické vlastnosti.

Komentář ke článku

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky