Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je závažné systémové zánětlivé autoimunitní onemocnění, ovlivňující morbiditu i mortalitu pacientů. V terapii RA, jejímž cílem je dosáhnout remise nebo nízké aktivity nemoci (LDA), se užívají syntetické chorobu modifikující léky (DMARDs), jako je metotrexát (MTX), i biologické léky. Vzhledem k chronické povaze RA jsou velmi potřebné dlouhodobé údaje o bezpečnosti a účinnosti těchto léčiv, včetně zachování fyzické funkce. Inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru-α adalimumab (ADA) již v terapii RA ukázal dobré výsledky. Studie autorů Fursta a spol. přináší 10letá data o užívání ADA.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky