Význam antiepileptik v prevenci křečí u virové encefalitidy

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Přítomnost křečí (v akutní fázi nebo i po jejím překonání) je častým klinicky zřejmým projevem virové encefalitidy, přičemž jejich tíže a četnost se pojí se zvýšenou morbiditou i mortalitou. V současné době postrádáme jednoznačná doporučení o vhodnosti využití antiepileptik v této indikaci, a to jak v primární, tak i v sekundární prevenci. Cochranova databáze nyní nabízí aktuální pohled na tuto problematiku, nicméně ani tak není v celé věci více jasno. U nemocných s virovou encefalitidou totiž nebyla až dosud provedena žádná metodicky kvalitní randomizovaná kontrolovaná studie, jež by cíleně hodnotila terapeutickou účinnost antiepileptik mezi sebou, oproti placebu nebo oproti jinému aktivnímu komparátoru. Dle autorů provedené analýzy tak nelze podání antiepileptika v této indikaci spolehlivě doporučit, ale ani odmítnout.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky