Dlouhodobá bezpečnost a účinnost topiramátu ER

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Topiramát je dnes běžně užívaným antiepileptikem v monoterapii parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní i v případě primárně generalizovaných záchvatů, eventuálně i jako doplňková medikace v léčbě epilepsie nebo v profylaxi migrenózních bolestí hlavy. V nedávno provedené studii byla hodnocena dlouhodobá bezpečnost a samozřejmě i účinnost topiramátu ve formě tobolek s prodlouženým uvolňováním u nemocných s refrakterními parciálními záchvaty. Studie byla koncipována jako jednoletá a otevřená a byla prodloužením původně dvojitě zaslepené 11týdenní studie PREVAIL OLE (n = 217). V rámci sledovaného období byla uvedená forma nemocnými obecně velmi dobře snášena, s pouze nízkou četností nežádoucích účinků. Pokles záchvatů byl přitom po celou dobu konstantní, a to i u vysoce farmakorezistentních osob i ve skupině nemocných starších 50 let. Analýzou výsledků byl rovněž prokázán příznivý vliv léčby na zlepšení kvality života nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky