Stiripentol a vigabatrin v léčbě epilepsie

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Stiripentol i vigabatrin jsou dobře známé látky s antiepileptickým účinkem, v současnosti využívané především v léčbě epilepsií dětského věku, respektive Dravetova syndromu a infantilních spasmů. Pro obě antiepileptika platí prokázaná terapeutická účinnost v randomizovaných studiích kontrolovaných placebem. Stiripentol jako přídatná léčba ke klobazamu a valproátu byl účinnější než placebo a vigabatrin v 1. linii jako monoterapie byl účinnější než užitý komparátor při tuberózní skleróze. Od prvního uvedení na trh uplynula u obou látek již dvě desetiletí, a otevírá se tak prostor pro ohlédnutí se zpět a přehodnocení jejich terapeutického přínosu. U stiripentolu byla vznesena otázka, zda za pozorovaný přínos neodpovídá spíše potenciace účinku klobazamu. Farmakogenetické studie však nově opakovaně prokázaly antikonvulzivní účinek stiripentolu. U vigabatrinu byla diskutována otázka ireverzibilní retinotoxicity. I v tomto případě je však poměr přínosu vigabatrinu a možných rizik považován za příznivý ve schválené indikaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky