Prokonvulzivní účinek antidepresiv?

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Spotřeba antidepresiv v posledních letech narůstá, a nepřímo tak stoupá i pozornost zaměřená na bezpečnost jejich užívání. Před nedávnem vyvstala otázka, zda jejich nasazení nezvyšuje riziko epileptických záchvatů, což je významné zejména z pohledu poměrně častého výskytu epilepsie jako komorbidity u psychiatricky nemocných. Současná antidepresiva volená v 1. linii mají vesměs velmi příznivý bezpečnostní profil (zejména SSRI a SNRI). Z nových poznatků však v tomto kontextu vyplývá doporučení o jejich užívání v rizikové populaci pouze po pečlivém uvážení míry rizika u amoxapinu, bupropionu, klomipraminu a maprotilinu. Možná souvislost se záchvaty přitom koreluje s koncentrací antiepileptika v séru. U ostatních antidepresiv je riziko považováno za malé až klinicky zanedbatelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky