Brivaracetam v léčbě refrakterní fokální epilepsie

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Teprve nedávno registrované nové antiepileptikum brivaracetam bylo nově hodnoceno se zaměřením na účinnost jako přídavná medikace u nemocných s farmakorezistentní parciální epilepsií. Šlo o metaanalýzu dosud provedených klinických studií (n = 6) s celkovým počtem 2 399 osob (1 715 bylo alokováno k léčbě brivaracetamem, ostatní k užívání placeba). Pravděpodobnost dosažení alespoň 50% odpovědi (RR) a nepřítomnosti záchvatů po přidání brivaracetamu činila 1,79 (1,51–2,12) a 4,74 (2,00–11,25). Míra dosaženého léčebného účinku byla přitom velmi podobná jako při léčbě levetiracetamem užívaným společně s placebem. Nejčastějšími zaznamenanými nežádoucími účinky byly podrážděnost, únava, ospalost a závratě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky