Nová terapeutická skupina na obzoru: inhibitory glycinových receptorů

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Glycin je aminokyselinou působící jako inhibiční neurotransmiter na glycinových receptorech (GlyR) a jako koagonista na NMDA receptorech, kde podporuje neuronální excitaci. V regulaci jeho extracelulární koncentrace v oblasti CNS se uplatňují dva vysoce afinitní a substrát-selektivní transportéry, GlyT-1 a GlyT-2, které tak sehrávají významnou roli v udržování rovnováhy mezi inhibicí a stimulací konkrétních synapsí. Inhibice GlyT-1 je nyní rozsáhle zkoumána jako možný cíl v léčbě řady onemocnění, mezi nimiž převládají schizofrenie, deprese, úzkost, obsesivně-kompulzivní porucha či závislost. Z nejnovějších preklinických studií lze též usuzovat na neuroprotektivní vlastnosti takového přístupu, čehož by bylo možné mj. využít rovněž u poruch autistického spektra, Parkinsonovy choroby či epilepsie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky