Mexiletin v léčbě amyotrofické laterální sklerózy

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Mexiletin je odborné veřejnosti znám jako antiarytmicky působící látka třídy IB, která možná nalezne nové uplatnění v léčbě amyotrofické laterální sklerózy. Nedávno se totiž tato látka ukázala jako potenciálně účinná v potlačování aktivity jinak u této choroby zvýšeně aktivních sodíkových kanálů. V rámci dvojitě zaslepené randomizované a placebem kontrolované studie II. fáze byl podáván 60 nemocným s touto chorobou v denních dávkách 300 mg nebo 900 mg po dobu 12 týdnů, přičemž primárně byly sledovány jeho bezpečnost a snášenlivost. Jediným zaznamenaným závažným nežádoucím účinkem v celém souboru léčených byla epizoda ztráty rovnováhy. Předčasně ukončilo léčbu 32 % nemocných na vyšší dávce mexiletinu v porovnání s 5 % při podávání placeba. Maximální plazmatické koncentrace po podání per os bylo dosahováno s odstupem dvou hodin, přičemž patrná byla výrazná korelace s koncentracemi v mozkomíšním moku. Z hlediska účinnosti vedlo podávání mexiletinu k signifikantnímu snížení četnosti svalových křečí v porovnání s placebem, a to na 31 % (300 mg; p = 0,047) a na 16 % (900 mg; p = 0,002); analogicky nižší byla též intenzita křečí – snížení na 45 % (p = 0,08) a na 25 % (p = 0,005).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky