Vliv ω-3 mastných kyselin na pružnost arteriální stěny u hypertoniků

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

O příznivém vlivu ω-3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA) na kardiovaskulární systém byla publikována řada prací a jejich cílené využití proniklo i do klinické praxe. Jejich příznivé účinky na lidské zdraví však někdy zůstávají spíše přáním než realitou. Nedávno byl mj. sledován vliv PUFA na rychlost pulsní vlny (PWV) a na známky zánětu ve skupině pacientů s hypertenzí. V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené studii (n = 62), ve které bylo nemocným podáváno placebo nebo PUFA v denní dávce 3,36 g po dobu tří měsíců, se bohužel nepodařilo prokázat signifikantní vliv na PWV, a nesignifikantní byl i rozdíl mezi oběma rameny studie v dosaženém poklesu fosfolipázy A2 či vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky